foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Rekonstrukce

V současnosti je velmi intenzivně připravována obnova nezrekonstruovaných částí poutního areálu. V nadcházejících letech projde generální rekonstrukcí značně zchátralá budova probošství, nadzemní a podzemní prostory ambitů, zpustlá proboštská zahrada a zahrada Všech věrných zemřelých. Počítá se rovněž s obnovou dosud nerekonstruované fasády kostela a jeho mobiliáře. Po skončení generální rekonstrukce, budou obnovené prostory zpříštupněny veřejnosti.

Více informací o rekonstrukci naleznete na webu Řádu Křížovníků s červenou hvězdou krizovnici.eu.

Copyright 2024  proboštství Chlum Svaté Maří